Evo kako da ubrzate rad u Excel-u (Prečice)

Excel je jedan od najefikasnijih programa za unos, obradu i prikaz podataka. Deo je programskog paketa Microsoft Office. Excel je nezaobilazan alat u poslovnom svetu. Manipulacija sa velikim brojem podataka uz Excel više nije problem. Jednostavan je za učenje, korišćenje i brzo pokazuje rezultate u vidu povećanja produktivnosti prilikom obrade tabela i podataka.

U nastavku izdvajamo prečice koje mogu da pomognu i ubrzaju rad u Excel-u:

CTRL + C  Kopiraj selektovanu ćeliju

CTRL + X  Iseci selektovanu ćeliju

CTRL + V  Nalepi

CTRL + O  Otvori

CTRL + W  Zatvori

CTRL + S   Sačuvaj dokument

CTRL + N   Otvori novi Excel document

CTRL + A  Selektuj sve ćelije

CTRL + B  Podebljaj tekst

CTRL + I  Iskrivi tekst

CTRL + U  Podvuci tekst

CTRL + 0  Sakrij selektovanu kolonu

CTRL + 9  Sakrij selektovani red

CTRL + 1  Pokreni opcije za formatiranje ćelija

CTRL + L  Kreiraj novu tabelu

CTRL + T  Formatiraj selektovane ćelije kao tabelu

CTRL + K  Dodeli link (Insert Hyperlink)

CTRL + (  Prikaži skrivene redove (unutar opsega)

CTRL + )  Prikaži skrivene kolone (unutar opsega)

CTRL + +  Dodaj kolonu ili red

CTRL + - Obriši kolinu ili red

CTRL + D Kopiraj ćeliju koja se nalazi iznad selektovane ćelije

CTRL + R  Kopiraj ćeliju koja se nalazi desno od selektovane ćelije

CTRL + F  Pronađi tekst

CTRL + H  Pronađi I zameni tekst

CTRL + G  Idi na (Go to)

CTRL + P  Štampaj

CTRL + SHIFT + 1  Formatiraj ćeliju kao iznos sa separatorom i dve decimale

CTRL + SHIFT + 3  Formatiraj ćeliju kao datum

CTRL + SHIFT + 4  Formatiraj ćeliju kao iznos sa oznakom valute

CTRL + SHIFT + 5  Formatiraj ćeliju kao procenat bez decimala

CTRL + SHIFT + L  Uključi / isključi filtere

CTRL + SHIFT + +  Selektovanje niza ćelija

CTRL + SHIFT +  Unesi današnji datum

SHIFT + F2  Dodaj komentar u ćeliju

 SHIFT + F3  Dodaj funkciju u ćeliju

SHIFT + F4  Vrati se na ćeliju A1

SHIFT + F5  Pronađi i zameni

SHIFT + F10  Zamena za desni klik miša

SHIFT + F11  Dodaj novi radni list

SHIFT + SPACE  Selektuj ceo red

F2  Pokreni ćeliju

F3  Prikaži listu imenovanih ćelija

F4  Ponovi prethodni potez

F5  Idi na (Go to)

F9  Prikaži apsolutnu vrednost selektovanog dela formule

F11  Kreiraj grafikon u novoj stranici

F12  Sačuvaj document kao (Save As)

ALT + TAB  Kretanje između pokrenutih prozora

ALT + SHIFT  Promena jezika

ALT + 1-9  Pokretanje prečica unetih u QAT

ALT + F1  Ubaci grafikon

ALT + F3  Idi u Name Box

ALT + F4  Zatvori Excel document

Prilikom rada u Excelu ovo su operacije koje se najčešće obavljaju. Korišćenje prečica može značajno skratiti vreme za njihovo obavljanje i time povećati produktivnost rada. Veliki broj ovih prečica je univerzalan i možete ih koristiti i u drugim programima Office paketa.

Za dodatnu pomoć oko savladavanja veština rada u Excel-u, profesionalce koji drže privatne časove možete pronaći klikom ovde.