I korak

Pošaljite zahtev

Popunite kratak zahtev. Unesite potrebne informacije čekiranjem određenih polja. Ukoliko želite, u zahtevu možete da dodate propratnu poruku ili fotografiju. Zahtev se automatski prosleđujte registrovanim profesionalcima koji pružaju uslugu koju ste izabrali.

Dobijate ponude

Nakon što pošaljete zahtev, na portalu dobijate ponude od profesionalaca. Ponude dobijate samo od profesionalaca koji mogu da obave posao prema informacijama koje ste uneli (lokacija, vreme, način izvođenja usluge...). U ponudi imate uvid u cenu rada profesionalca i njegovu propratnu poruku. Klikom na ime profesionalca, možete da vidite njegov profil (opis, fotografije radova), kao i komentare prethodnih korisnika i prosečnu ocenu. Prosečno vreme do pristizanja prvih ponuda je 20 minuta.

II korak
III korak

Dogovor oko detalja

Ukoliko želite da pitate profesionalca/e za dodatne informacije i detalje, možete im poslati poruku na portalu ili ih kontaktirati telefonom/mail-om. Imate na raspolaganju sve kontakt podatke profesionalaca čije ste ponude dobili. Kada uskladite sve detalje i odlučite se za određenog profesionalca, kliknite – Prihvatam ponudu. Prihvatanje jedne ponude, znači automatsko odbijanje ostalih ponuda. Tek kada prihvatite ponudu, profesionalac ima uvid u Vaše kontakt informacije. Sledi realizacija dogovorene usluge.

Izvođenje i ocena

Nakon što profesionalac završi sa izvođenjem usluge, zamolićemo Vas da ocenite njegov rad. Time pomažete budućim korisnicima pri odabiru profesionalca, kao i Vašem korisničkom ugledu. Profesionalcu možete dati ocenu od 1 – 5 zvezdica i napisati komentar o saradnji sa njim.

IV korak