Politika privatnosti

Utrenu.com poštuje vašu privatnost. U ovoj Politici privatnosti ("Politika") opisujemo informacije koje prikupljamo, način na koji ih koristimo i kada i sa kim ih delimo. Politika se odnosi na sve sajtove, mobilne aplikacije i druge online servise (zajedno se nazivaju "Platforma") koje Utrenu.com čini dostupnima. Politika se primenjuje samo na informacije prikupljene na ili preko Platforme. Ne odnosi se na informacije prikupljene ili stečene na bilo koji drugi način (uključujući, bez ograničenja, informacije prikupljene ofline, lično, telefonom i/ili poštom ili od trećih strana van Platforme). Nedefinisani izrazi koji se ovde pišu velikim slovima definisani su na način predviđen u našim Uslovima korišćenja. Pristupanjem Platformi ili njenim korišćenjem, saglasni ste sa ovom Politikom. UKOLIKO NISTE SAGLASNI SA POLITIKOM, NEMOJTE PRISTUPATI PLATFORMI NITI JE KORISTITI.

KLJUČNI IZRAZI

Molimo pogledajte poglavlje "Ključni izrazi" u Uslovima korišćenja.

INFORMACIJE KOJE PRIKUPLJAMO

Način na koji prikupljamo i čuvamo informacije zavisi od toga kako pristupate Platformi i kako je koristite. Informacije prikupljamo na više načina, tj. kada nam ih vi dostavljate direktno, kada dozvolite trećim stranama da nam dostavljaju informacije i kada mi sami na pasivan način prikupljamo informacije od vas, kao što su one koje preuzmemo sa vašeg pretraživača ili uređaja.

Informacije koje nam dostavljate direktno

Od vas možemo da prikupljamo sledeće informacije tokom vašeg korišćenja Platforme ili dok imate pristup Platformi:

●           Kada se registrujete za Nalog;

●           Kada učestvujete u glasanjima ili anketama;

●           Kada se prijavite za elektronske njuzletere;

●           Kada tražite ponudu ili druge informacije;

●           Kada dostavite ili odgovorite na ponudu;

●           Kada izvršite kupovinu;

●           Kada popunjavate formulare;

●           Kada se prijavite za dodele nagrada ili takmičenja ili se registrujete za promociju;

●           Kada prenosite Korisnički sadržaj;

●           Kada preuzimate ili koristite neku od naših mobilnih aplikacija; ili

●           Kada na drugi način komunicirate sa nama ili drugim korisnicima putem Platforme.

 

Ovaj spisak je ilustrativan, ne iscrpan; Politika privatnosti se primenjuje na svaku upotrebu Platforme.

Informacije koje nam direktno dostavljate mogu da se odnose na vas ili na druge i mogu da uključuju, ali nisu ograničene na: (a) ime; (b) PIB (poreski broj); (c) email adresu; (d) kućni ili poslovni broj telefona; (e) kućnu, poslovnu ili poštansku adresu; (f) demografske informacije (npr. pol, godine, političke stavove, obrazovanje, rasu ili etničko poreklo i druge informacije relevantne za ankete za korisnike i/ili ponude); (g) datum rođenja; (h) adresu; (i) fotografije; (j) informacije o vašem projektu, zahtevu ili potrebama; (k) video ili audio datoteke; (l) u određenim okolnostima, informacije o plaćanju i/ili informacije za potvrđivanje identiteta i/ili (m) bilo koji drugi sadržaj koji uključite u privatnu komunikaciju sa drugim korisnicima putem Platforme ili prilikom komunikacije sa nama. Tu takođe mogu spadati i informacije specifične za usluge koje zahtevate ili nudite putem Platforme, kao što su naziv poslovanja, opis usluge, kvalifikacije i akreditacije. Niste obavezni da nam dostavljate takve informacije, ali pristup određenim karakteristikama Platforme tada možda neće biti moguć niti će date karakteristike biti dostupne u odsustvu traženih informacija.

Informacije od firmi kćerki, sajtova društvenih mreža i drugih nepovezanih trećih strana

Možemo da prikupljamo informacije o vama ili drugima putem povezanih društava Utrenu.com ili nepovezanih trećih lica. Na primer, možda ćete moći da pristupite Platformi preko svog naloga za društvene mreže, kao što je Facebook. Ako pristupite Platformi putem svog Facebook naloga, možete da nam date dozvolu za pristup određenim informacijama na vašem Facebook profilu. Tu mogu da spadaju vaše ime, profilna slika, pol, mreže, korisnički ID, lista prijatelja, lokacija, datum rođenja, email adresa, fotografije, video snimci, osobe koje pratite i/ili koje prate vas ili “lajkovani sadržaji”.

Društvene mreže, kao što je Facebook, imaju sopstvene politike upravljanja vašim informacijama. Za opis načina na koji ove stranice mogu da koriste i objavljuju vaše informacije, uključujući i sve informacije koje učinite javnim, molimo vas da pogledate politiku privatnosti tih sajtova. Mi nemamo kontrolu nad tome kako neka treća strana koristi ili otkriva lične podatke koje prikuplja o vama.

Takođe možemo da prikupljamo informacije o vama ili drugima putem nepovezanih trećih strana. Na primer, ukoliko tako dozvoljava zakon, možemo po sopstvenom nahođenju da tražimo i prikupljamo dodatne informacije od trećih lica, kao što su informacije o vašem kreditnom zaduženju iz kreditnog biroa ili informacije za potvrđivanje vašeg identiteta ili pouzdanosti ili za potrebe kojima se sprečavaju pronevere ili bezbednosne potrebe. Možemo da kombinujemo informacije koje prikupljamo od vas kroz Platformu sa informacijama koje dobijamo od trećih strana i informacijama dobijenih preko drugih proizvoda ili usluga koje pružamo.

Informacije koje se prikupljaju pasivno ili automatski

Informacije o uređaju/korišćenju. Mi i naši pružaoci usluga koji su treće strane, gde spadaju mreže za reklamiranje i analitičke kompanije kao što su DoubleClick i Google Analytics, možemo da koriste kolačiće, web tačkice i druge tehnologije za praćenje kako bismo prikupljali informacije o kompjuterima ili uređajima (uključujući mobilne uređaje) koje koristite kako biste pristupili Platformi. Kao što je u nastavku opisano, možemo da prikupljamo i analiziramo informacije uključujući, ali bez ograničavanja na: (a) tip pretraživača; (b) ISP ili operativni sistem; (c) naziv domena; (d) vreme pristupanja; (e) stranu sa koje dolazite ili stranu koju poslednju posetite; (f) preglede strana; (g) IP adrese; (h) jedinstvene identifikatore uređaja (npr. IDFA ili Android ID); i (i) tip uređaja koji koristite. Takođe možemo da pratimo koliko često pristupate ili koristite Platformu. Ove informacije (uključujući podatke koje su sakupljali naši pružaoci usluga koji su treće strane) koristimo za analizu Platforme (uključujući utvrđivanje koji delovi Platforme se najčešće koriste i šta se našim korisnicima sviđa/ne sviđa), kako bismo olakšali određivanje oglašavanja (kako na Platformi, tako i izvan nje) i procenili uspeh naših reklamnih kampanja, kako je inače opisano u ovoj Politici.

Informacije o lokaciji. Kada koristite Platformu, možemo da prikupljamo opšte informacije o lokaciji (kao što je IP adresa). Ukoliko instalirate našu mobilnu aplikaciju, možemo od vas da tražimo da nam odobrite pristup geolokacijskim podacima sa vašeg mobilnog uređaja. Ukoliko nam date dozvolu, možemo da prikupljamo podatke o vašoj preciznoj geolokaciji i da ih koristimo da unapredimo Platformu, uključujući i to da vam obezbedimo prednosti koje se zasnivaju na lokaciji (npr. za identifikaciju Pro usluga koje su dostupne u vašoj blizini). Kako bismo vam omogućili prilagođeni sadržaj i reklame, možemo da podelimo informacije o vašoj lokaciji sa našim zastupnicima, prodavcima ili oglašivačima. Ukoliko Platformi pristupate sa mobilnog uređaja i ne želite da nam vaš uređaj dostavlja informacije o praćenju lokacije, možete da onemogućite GPS ili druge funkcije za praćenje lokacije na svom uređaju, pod uslovom da vam uređaj to omogućava. Za dodatne informacije, konsultujte se sa uputstvima proizvođača za korišćenje uređaja. Ukoliko onemogućite određene funkcije, možda nećete biti u mogućnosti da koristite pojedine delove Platforme.

Kolačići i druge elektronske tehnologije. Mi i naši pružaoci usluga treće strane možemo da koristimo kolačiće, clear GIF-ove, piksel tagove i druge tehnologije koje nam pomažu da lakše razumemo ponašanje korisnika, personalizujemo preferencije, vršimo istraživanja i analize i unapredimo Platformu. Ove tehnologije, na primer, mogu da nam omoguće da Platformu prilagodimo vašim potrebama, sačuvamo vašu šifru u delovima koji su zaštićeni šifrom, pratimo strane koje posećujete, pomažu nam da upravljamo sadržajima i skupljamo statističke podatke o korišćenju Platforme. Takođe koristimo pojedine od ovih tehnologija kako bismo prenosili reklamne poruke koje vam mogu biti zanimljive preko Platforme. Mi ili naši pružaoci usluga treće strane takođe možemo da koristimo neke od ovih tehnologija u emailovima za klijente kako bismo omogućili praćenje broja odgovora na emailove, utvrdili kada se naši emailovi pregledaju i pratili da li se dalje prosleđuju.

Takođe možemo da koristimo lokalne deljene objekte (poznate i kao "Flash kolačići") kako bismo vam pomogli u dostavljanju specijalnog sadržaja, kao što su video snimci ili animacije. Flash kolačići se čuvaju na vašem uređaju, ali se njima ne upravlja preko vašeg internet pretraživača. Kako biste saznali više o tome kako se upravlja Flash kolačićima, možete posetiti Adobe sajt i izvršiti promene na Globalnom panelu sa podešavanjima opcija privatnosti.

Možete da prihvatite ili onemogućite kolačiće. Većina internet pretraživača automatski prihvata kolačiće, ali vaš pretraživač može da vam omogući da menjate njegova podešavanja kako biste onemogućili kolačiće ako to želite. Ako onemogućite kolačiće, možda nećete biti u mogućnosti da u potpunosti iskoristite Platformu, pošto ona možda neće funkcionisati ispravno. Flash kolačići funkcionišu drugačije od kolačića pretraživača, a alatke za upravljanje kolačićima koje su dostupne u internet pretraživaču možda neće uticati na flash kolačiće. Kako budemo usvajali dodatne tehnologije, tako možemo prikupljati i dodatne informacije putem drugih metoda.

KAKO UTRENU.COM KORISTI PRIKUPLJENE INFORMACIJE

Vaše informacije možemo da koristimo za bilo koju od navedenih potreba:

●           Za potrebe za koje ste ih dostavili;

●           Kako bismo vam omogućili korišćenje usluga dostupnih preko Platforme, uključujući registrovanje za naše usluge i potvrđivanje vašeg identiteta i ovlašćenja da koristite naše usluge;

●           Za podršku klijentima i odgovaranje na vaša pitanja;

●           Za interne potrebe čuvanja evidencije;

●           Za obavljanje anketa, nagradnih igara, promocija ili takmičenja;

●           Obrada fakturisanja i uplata uključujući deljenje sa pristupnicima za plaćanje trećim stranama i pružaocima usluga plaćanja u vezi sa Platformom;

●           Unapređenje i održavanje Platforme i za razvoj proizvoda;

●           Za rešavanje problema vezanih za pronevere ili bezbednost ili za istragu žalbi ili zbog sumnji na prevaru ili nedozvoljene radnje;

●           Za periodično slanje promotivnih emailova u vezi sa novim proizvodima Utrenu.com, posebnih ponuda Utrenu.com ili drugih informacija koje vas mogu zanimati;

●           Uz vašu saglasnost, da vas kontaktiramo tekstualnom porukom u vezi sa određenim uslugama ili informacijama koje ste tražili;

●           Uz vašu saglasnost, da vas kontaktiramo telefonom ili tekstualnom porukom u vezi sa funkcijama Platforme, poboljšanjima ili drugim proizvodima i uslugama koje vas mogu interesovati;

●           Za potrebe istraživanja tržišta Utrenu.com, uključujući, ali bez ograničenja, prilagođavanja Platforme vašim interesima;

●           Da vas kontaktiramo vezano za robu i usluge koje vas mogu interesovati ili sa informacijama o vašoj upotrebi Platforme;

●           Za ostale istraživačke i analitičke svrhe; i

●           Za rešavanje sporova, zaštitu sebe i drugih korisnika Platforme i sprovođenje zakonskih odredbi kojima se reguliše vaša upotreba Platforme.

 

Možemo da kombinujemo informacije koje prikupljamo od vas preko Platforme sa informacijama koje dobijamo od povezanih i nepovezanih trećih lica, kao i informacijama dobijenih preko drugih proizvoda ili usluga koje pružamo.

Možemo da sakupimo i/ili deidentifikujemo informacije prikupljene putem Platforme. Možemo da koristimo deidentifikovane ili zbirne podatke u bilo koju svrhu, uključujući bez ograničenja u istraživačke i marketinške svrhe i te podatke možemo da delimo sa bilo kojim trećim stranama, uključujući bez ograničenja, oglašivače, promotivne partnere, sponzore, promotere događaja i/ili ostale.

Možemo, bilo direktno ili preko trećih strana koje angažujemo da nam pružaju usluge, da pregledamo, skeniramo ili analiziramo vašu komunikaciju sa drugim korisnicima koja se razmijenjuje putem Platforme kako bismo sprečili pronevere, vršili procenu rizika, usklađenosti sa propisima, istrage, razvoj proizvoda, istraživanja i pružali podršku klijentima. Na primer, kao deo naših napora za sprečavanje pronevera, možemo da skeniramo i analiziramo poruke kako bi se sprečile pronevere ili nedozvoljene radnje. Takođe možemo da skeniramo, pregledamo ili analiziramo poruke za potrebe istraživanja i razvoja proizvoda, kao i da debagujemo, poboljšamo i proširimo ponudu proizvoda. Koristeći Platformu, dajete saglasnost na to da Utrenu.com može, po sopstvenom nahođenju, direktno ili putem trećih lica koje angažujemo da nam pružaju usluge, da pregleda, skenira, analizira i čuva vašu prepisku, bez obzira da li se to vrši ručno ili putem automatizovanih sredstava.

 

KADA UTRENU.COM OTKRIVA VAŠE INFORMACIJE

Osim ukoliko nije drugačije navedeno u ovoj Politici, informacije koje prikupimo od vas putem Platforme možemo da delimo i na sledeći način:

●           Povezana društva. Vaše informacije možemo da delimo sa povezanim društvima Utrenu.com.

●           Saglasnost. Vaše informacije možemo da obelodanimo nepovezanim trećim licima na osnovu vaše saglasnosti. Data saglasnost obuhvata obelodanjivanje vaših informacija (a) kako bi se pružale usluge ili obezbedili proizvodi koje ste zahtevali (molimo vidite tekst u nastavku za pojedinosti); (b) uz vašu dozvolu; ili (c) na način opisan u ovoj Politici, Uslovima korišćenja ili na osnovu drugih zakonskih odredbi kojima se reguliše vaše korišćenje Platforme.

●           Pružaoci usluga. Možemo da obezbedimo pristup vašim informacijama kako bismo odabrali treća lica da obavljaju usluge u naše ime. Date treće strane pružaju različite usluge za nas uključujući, bez ograničenja, fakturisanje, prodaju, marketing, oglašavanje, istraživanje tržišta, čuvanje podataka, analizu i obradu podataka, proveru identiteta, zaštitu od pronevera i bezbednosne i pravne usluge. Kada nađemo nove pružaoce usluga, generalno tražimo ugovorne garancije od njih da neće koristiti vaše podatke na bilo koji drugi način osim kako bi pružali usluge i proizvode dostupne na Utrenu.com.

●           Zakonski zahtevi. Vaše informacije možemo da obelodanimo kada je to potrebno saglasno zakonu ili kada u dobroj nameri smatramo da je dato obelodanjivanje neophodno u cilju: (a) odgovaranja na sudske pozive, sudske naloge ili druge pozive zvaničnih organa koje dobijemo; (b) uspostavljanja ili sprovođenja naših zakonskih prava uključujući izvršenje i sprovođenje sporazuma sa korisnicima; ili (c) odbrane Utrenu.com protiv tužbi. Ukoliko smo zakonom obavezani da obelodanimo vaše informacije, koristićemo sve komercijalno razumne napore kako bismo vas obavestili o tome osim ako (a) po sopstvenom nahođenju smatramo da bi slanje obaveštenja dovelo do rizika od povrede ili smrtnog slučaja, ili do štete ili pronevere protiv Utrenu.com ili korisnika; ili (b) ukoliko nam zakon ne dozvoljava da dostavimo obaveštenje. Pokušaćemo da vas obavestimo emailom ukoliko ste nam dostavili email adresu. Ukoliko se ne protivite zahtevu za obelodanjivanjem informacijama, možda ćemo imati zakonsku obavezu da predamo vaše informacije.

●           Zaštita Utrenu.com i ostalih. Možemo da obelodanimo vaše informacije kada smatramo da je to potrebno kako bi se istražile, sprečile ili preduzele mere protiv mogućih nezakonitih aktivnosti, sumnje na proneveru, situacija koje obuhvataju potencijalne pretnje po fizičku bezbednost određenih lica, kršenja Uslova korišćenja ili drugih zakonskih uslova kojima se reguliše upotreba Platforme, i/ili u cilju zaštite naših prava i imovine i prava i imovine drugih korisnika.

●           Poslovni transferi. Kako budemo razvijali svoje poslovanje, možemo da prodajemo, kupujemo, spajamo se ili sklapamo partnerstva sa drugim kompanijama ili poslovima ili da prodamo deo ili svu našu imovinu. U takvim transakcijama ili kada postoji promena kontrole u Utrenu.com, informacije o korisnicima mogu biti deo prenete imovine.

●           App Store provajderi. Možemo da dostavimo podatke o vašem identitetu i identifikatoru mobilnog uređaja app store provajderima (na primer, Apple App Store) kako bismo vam omogućili da preuzimate naše mobilne aplikacije.

●           Akademske svrhe i istraživanje. Možemo da dostavimo informacije o korisnicima trećim stranama u akademske svrhe i za potrebe istraživanja, u anonimnom ili zbirnom obliku.

 

Obaveštavamo vas da će neke informacije koje dostavite biti javno dostupne. Na primer, registracija Naloga zahteva da nam dostavite svoje ime. Ako se registrujete preko Facebook-a, Platforma će koristiti ime pridodato vašem Facebook nalogu. Vaše ime (puno ime ili u nekim slučajevima, vaše ime i početno slovo prezimena) mogu biti vidljivi drugim korisnicima. U zavisnosti od okolnosti, vaše ime može biti pridodato vašem Sadržaju ili informacijama, kao što su je raspoređivanje Pro usluga, zahtevi za uslugama, recenzije, učestvovanje u diskusijama ili forumima, slanje poruka i informacija o profilu. Druga lica, uključujući i druge korisnike sa kojima komunicirate putem Platforme, videće informacije o vama koje su povezane sa vašim imenom. Na primer ( bez ograničenja), ako ste Član klijent koji traži Pro usluge, opis željenih usluga koji dostavite, zajedno sa vašim imenom, biće prikazan Pro članovima koji su registrovani u relevantnoj kategoriji zajedno sa vašim imenom. Tako drugi korisnici mogu da vas lično identifikuju na osnovu Sadržaja koji dostavite.

Pozivamo vas da postavite Sadržaj na ili preko naše Platforme, uključujući, ali ne ograničavajući se na komentare, slike i druge informacije. Međutim, budite pažljivi i ponašajte se odgovorno kada ste na mreži. Ako odlučite da postavite Korisnički sadržaj na Platformu ili preko Platforme, recimo putem razmene poruka između članova ili preko naših strana za recenzije, foruma, blogova ili drugih objava, te informacije: (a) mogu biti ili postati dostupne javnosti; (b) mogu se prikupljati i koristiti od strane trećih strana bez našeg saznanja; i (c) mogu se koristiti na način kojim se može kršiti ova Politika, zakon ili vašu privatnost.


ONLINE ANALTIKA I PRILAGOĐENO REKLAMIRANJE

Analitika

Možemo da koristimo analitičke usluge trećih strana na Platformi, kao što je Google Analytics. Ovi pružaoci usluga koriste one vrste tehnologija koje su opisane u poglavlju Informacije koje se pasivno ili automatski prikupljaju u tekstu iznad kako bi nam pomogli u analiziranju kako korisnici koriste Platformu, uključujući beleženje sajta treće strane sa kog ste stigli. Informacije koje se prikupljaju putem tehnologije će biti obelodanjene ili prukupljene direktno od ovih pružalaca usluga, koji informacije koriste kako bi procenili vaše korišćenje Platforme. Takođe koristimo Google Analytics u određene svrhe vezane za reklamiranje, kako je opisano u narednom poglavlju. Kako biste sprečili Google Analytics da koristi vaše informacije za analizu, možete da instalirate Google Analytics Opt-Out Browser Add-on.

Prilagođeno reklamiranje

Treće strane čiji su proizvodi ili usluge dostupni ili koji se plasiraju na tržište putem Platforme, mogu da koriste kolačiće ili druge vrste tehnologija za praćenje na vašem kompjuteru, mobilnom telefonu ili drugom uređaju i tako prikupljaju informacije o vašem korišćenju Platforme kako bi se (a) informisali, optimizovali i pružali marketinški sadržaj zasnovan na prošlim posetama našim internet stranama i drugim sajtovima i (b) kako bi izveštavali o našim utiscima o marketinškom sadržaju, drugim upotrebama marketinških usluga i interakcijama sa ovim marketinškim utiscima i marketinškim uslugama povezanih sa posetama našim internet stranama. Takođe dozvoljavamo trećim stranama (npr. mrežama za oglašavanje i ad serverima kao što su Google Analytics, DoubleClick, Facebook i drugi) da vam pruže prilagođene marketing usluge i pristupaju sopstvenim kolačićima ili drugim tehnologijama praćenja na vašem kompjuteru, mobilnom telefonu ili drugom uređaju koji koristite za pristup Platformi. Nemamo pristup, niti se ovom Politikom reguliše, korišćenje kolačića ili drugih tehnologija za praćenje koje se mogu postaviti na vaš računar, mobilni telefon ili drugi uređaj koji koristite za pristup Platformi od strane nepovezane, ad tehnologije treće strane, ad servera, reklamnih mreža ili drugih nepovezanih trećih strana. Te strane koje koriste ove tehnologije mogu da vam ponude da onemogućite ciljano reklamiranje opisano u nastavku. Na svom kompjuteru možete dobijati prilagođene reklame putem internet pretraživača. Kolačići mogu biti povezani sa deidentifikovanim podacima koji su povezani sa ili izvedeni iz podataka koje ste nam dobrovoljno dostavili (npr. email adresa) koje možemo da podelimo sa pružaocem usluga u hashed (sažetoj) formi koju ljudi ne mogu da čitaju.

Ukoliko ste zainteresovani za više informacija o prilagođenom reklamiraju preko pretraživača i o tome kako možete da kontrolišete da li će kolačići biti postavljeni na vaš kompjuter u cilju prikazivanja prilagođenih reklama, posetite Network Advertising Initiative's Consumer Opt-Out Link i/ili Digital Advertising Alliance's Consumer Opt-Out Link kako biste izabrali opciju da ne primate prilagođene reklame od kompanija koje učestvuju u tim programima. Kako biste izabrali opciju da Google Analytics ne prikazuje reklame ili da prilagođava Google Display Network reklame, možete da posetite Google Ads Settings stranu. Molimo da imate u vidu da ukoliko je reklamna tehnologija integrisana u Platformi, i dalje možete da primate reklamne sadržaje čak i ako se odlučite da onemogućite prilagođeno reklamiranje. U tom slučaju, reklamni sadržaj samo neće biti prilagođen vašim interesovanjima. Takođe, ne kontrolišemo nijedan od gore navedenih linkova za odabir i nismo odgovorni za izbore koje donesete uz pomoć ovih mehanizama niti za njihovu stalnu dostupnost ili preciznost. Ukoliko su vaši pretraživači konfigurisani da odbijaju kolačiće, kada posetite ovu stranu za odabir ili naknadno obrišete svoje kolačiće, koristite drugi kompjuter ili promenite internet pretraživač, vaši NAI ili DAA odabiri možda više neće biti na snazi. Dodatne informacije su dostupne na sajtovima NAI i DAA, preko gore navedenih linkova.

Kada koristite mobilnu aplikaciju, možete takođe da primate prilagođene reklamne sadržaje u aplikaciji. Svaki operativni sistem-iOS za Apple uređaje, Android za Android uređaje i Windows za Microsoft uređaje - daje svoja uputstva o tome kako da se spreči pojavljivanje prilagođenih marketinških sadržaja unutar aplikacije. Možete pregledati materijale za podršku i/ili podešavanja privatnosti za odgovarajuće operativne sisteme kako biste onemogućili prilagođene reklame u aplikaciji. Za sve druge uređaje i/ili operativne sisteme, posetite stranu sa podešavanjima privatnosti za odgovarajući uređaj ili kontaktirajte odgovarajućeg operatera platforme.

ZAŠTITA PRIVATNOSTI MALOLETNIKA

Naše usluge nisu namenjene maloletnim licima mlađim od 18 godina. Samo osobe starije od 18 godina mogu koristiti Platformu. U slučaju da otkrijemo da nam je lice mlađe od 18 godina dalo lične podatke, ugasićemo nalog i izbrisati lične podatke. Možemo, ako to dopušta zakon, da zadržimo određene informacije za interne potrebe opisane u ovoj Politici.

BEZBEDNOST

Koristimo odgovarajuće fizičke, proceduralne i tehnološke mere bezbednosti, koje su dizajnirane da pomognu u zaštiti vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa ili obelodanjivanja. Utrenu.com može da koristi šifrovanje, lozinke i fizičke mere bezbednosti kako bi vam pomogao da zaštitite svoje lične podatke od neovlašćenog pristupa i otkrivanja. Međutim, nijedna bezbednosna mera nije 100% pouzdana. Stoga, ne možemo da obećamo niti da garantujemo i ne treba da očekujete da vaše lične informacije ili privatno komuniciranje neće biti prikupljano, obelodanjeno i/ili korišćeno od strane drugih lica. Treba da preduzmete korake kako biste od neovlašćenog pristupa zaštitili svoju lozinku, telefon i kompjuter tako što ćete se, između ostalog, odjaviti nakon korišćenja zajedničkog kompjutera, odabrati pouzdanu lozinku koju niko drugi ne zna niti može lako da pogodi, čuvati svoje podatke za logovanje i šifru i ne koristiti šifre sa drugih sajtova ili naloga. Utrenu.com nije odgovoran za neovlašćenu upotrebu vaših podataka, izgubljene, ukradene ili kompromitovane lozinke, niti za bilo koju aktivnost na vašem Nalogu do koje dođe usled neovlašćenih radnji vezanih za lozinku.

LINKOVI KA EKSTERNIM PLATFORMAMA

Platforma može da sadrži linkove ka drugim sajtovima ili resursima nad kojima Utrenu.com nema nikakvu kontrolu. Takvi linkovi ne predstavljaju odobravanje datih eksternih sajtova od strane Utrenu.com. Ovim potvrđujete da Utrenu.com dostavlja ove linkove ukoliko su korisni i dalje ste saglasni da Utrenu.com nije odgovoran za sadržaj datih eksternih sajtova ili zaštitu ili privatnost informacija koje ostavljate kada posećujete eksterne sajtove.

AŽURIRANJE, BRISANJE I ISPRAVLJANJE VAŠIH INFORMACIJA

Možete da pregledate, ispravljate i brišete određene informacije o sebi tako što ćete se ulogovati na Platformu i otići na stranu sa podešavanjima na "Profil". Morate odmah da ažurirate svoje podatke o Nalogu ako se on promeni ili postane netačan. Na vaš zahtev, ugasićemo vaš Nalog i ukloniti vaše podatke sa profila iz prikaza što je pre moguće. Možemo da zadržimo informacije sa zatvorenih Naloga kako bismo bili u saglasnosti sa zakonom, sprečili prevare, naplatili dugovanja, rešili sporove, probleme, pomogli u istragama korisnika, sproveli naše Uslove korišćenja i/ili u bilo koje druge svrhe koje inače dozvoljava zakon a koje smatramo neophodnim po sopstvenom nahođenju. Međutim, trebalo bi da znate da, kada prenesete Korisnički sadržaj preko Platforme, nećete moći da ga promenite ili uklonite. Kada deaktiviramo ili ugasimo vaš Nalog, saglasni ste da Utrenu.com nema obavezu prema vama da zadrži informacije vezane za vaš Nalog.

VAŠ IZBOR VEZAN ZA EMAIL PREPISKU

Možemo vam periodično slati promotivne ili informativne emailove. Možete da onemogućite takve emailove tako što ćete pratiti instrukcije za onemogućavanje koje se nalaze u samom emailu. Molimo da imate u vidu da nam može biti potrebno do 10 radnih dana da obradimo date zahteve za onemogućavanje. Čak i kada onemogućite opciju primanja emailova o preporukama ili drugim informacijama za koje mislimo da bi vas interesovale, moguće da ćemo nastaviti da vam šaljemo emailove o vašem Nalogu ili drugim uslugama koje ste zahtevali ili koje primate od nas.

PROMENE OVE POLITIKE

OVA POLITIKA VAŽI OD DATUMA KADA JE POSTAVLJENA NA PLATFORMU. UTRENU.COM MOŽE, PO SVOM ISKLJUČIVOM NAHOĐENJU, DA PROMENI POLITIKU U BILO KOM TRENUTKU. UTRENU.COM ĆE OBJAVITI SVOJU AŽURIRANU POLITIKU NA PLATFORMI, POSLATI VAM PORUKU ILI NA DRUGI NAČIN VAS UNAPRED OBAVESTITI KADA STE ULOGOVANI NA SVOJ NALOG O DATUMU KADA NOVA POLITIKA STUPA NA SNAGU. UTRENU.COM VAS PODSTIČE DA REDOVNO PREGLEDATE OVU POLITIKU ZBOG IZMENA. VAŠ STALAN PRISTUP ILI KORIŠĆENJE PLATFORME PODLEŽE USLOVIMA IZ U TOM TRENUTKU VAŽEĆE POLITIKE.

SAGLASNOST ZA PRENOS

Naši kompjuterski sistemi trenutno se nalaze u Srbiji, tako da vaše lične podatke obrađujemo u Srbiji, gde propisi o zaštiti podataka i privatnosti možda nemaju isti stepen zaštite kao u drugim delovima sveta, kao što je Evropska Unija. Ako kreirate Nalog na Platformi kao posetilac izvan Srbije, koristeći Platformu dajete saglasnost na ovu Politiku i saglasni ste sa prenosom svih takvih informacija u Srbiju, koja možda ne nudi stepen zaštite jednak onom u Evropskoj Uniji ili nekim drugim zemljama, kao i na obradu datih informacija na način opisan u ovoj Politici.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate pitanja o Politici privatnosti ili o samoj Platformi, molimo kontaktirajte nas emailom na support@utrenu.com.