Časovi biologije

U potrazi ste za profesorom biologije?
Pošaljite zahtev i pogledajte ponude profesora i cene privatnih časova biologije

Biologija je nauka koja se bavi izučavanjem živog sveta i odnosa između živih bića na Zemlji. Naziv biologija je nastao od dve reči: bios - život i logos - nauka. Usko je povezana i sa drugim naukama, hemijom, fizikom i geografijom. Kao bazična nauka, izuzetno je važna za medicinu, farmaciju, stomatologiju, veterinu i poljoprivredu.

Sa biologijom se učenici prvi put susreću u višim razredima osnovne škole. Zatim, u zavisnosti od izbora, može ih pratiti i kroz srednju školu i fakultet. Pri konkurisanju za upis nekih fakulteta (Mediciniski fakultet, Stomatološki fakultet, Šumarski fakultet itd.) biologija je upravo jedan od predmeta koji se polaže na prijemnom ispitu.

Ukoliko ste u potrazi za profesorom biologije u Beogradu radi individualnih ili grupnih časova, za osnovce, srednjoškolce, studente ili pripremu za prijemni ispit - Pošaljite zahtev i pogledajte ponude profesora i cene privatnih časova biologije. Angažujte profesora biologije čija ponuda Vam najviše odgovara.

Kako sajt funkcioniše?

Pošaljite zahtev

Pošaljite zahtev

Kreirajte zahtev za uslugu koja Vam je potrebna! Zahtev će biti prosleđen svim registrovanim profesionalcima koji pružaju traženu uslugu!

Pogledajte ponude

Pogledajte ponude

Dobićete ponude od profesionalaca koji su slobodni kada Vama odgovara, motivisani i spremni da završe posao! Pogledajte cene njihovog rada, kao i ocene od prethodnih korisnika!

Angažujte profesionalca

Angažujte profesionalca

Izaberite! Angažujte profesionalca čija ponuda Vam najviše odgovara!