Sređivanje, čuvanje i upravljanje dokumentacijom

Ne želite da pretrpavate prostor dokumentacijom? Pronađite firme koje se bave sređivanjem, upravljanjem dokumentacijom i čuvanjem iste.

Arhivističko sređivanje, upravljanje dokumentacijom, čuvanje dokumentacije firme

Arhivističko sređivanje predstavlja hronološku evidenciju dokumentacije koji stvara pravno lice. Prema Zakonu o kulturnim dobrima i Zakonu o računovodstvu i reviziji arhivističko sređivanje dokumentacije je obavezno. Arhivističko sređivanje se radi svake godine za prethodnu godinu. Sređivanje dokumentacije obuhvata izradu Arhivske knjige, izradu Liste kategorija i izlučivanje bezvredne dokumentacije.

Prednosti koje firme ove delatnosti pružaju klijentima su, pre svega, ispunjavanje zakonskih obaveza, vršeći uslugu arhivističkog sređivanja na, novi, profesionalan način. Ukoliko razmatrate da aktivnosti sređivanja dokumentacije, upravljanje i čuvanje istom prepustite firmama koje se time bave, pošaljite zahtev i pogledajte njihove ponude.

Kako sajt funkcioniše?

Pošaljite zahtev

Pošaljite zahtev

Popunite kratak formular. Unesite informacije koje želite da profesionalci znaju. Zahtev će automatski biti prosleđen profesionalcima koji pružaju određenu uslugu.

Pogledajte ponude

Pogledajte ponude

Ubrzo pristižu ponude od profesionalaca koji su slobodni, motivisani i spremni da urade posao. Pogledajte njihove profile, cene rada, ocene i komentare prethodnih korisnika!

Angažujte profesionalca

Izaberite profesionalca

Izaberite pravog čoveka! Dogovorite se oko preostalih detalja i pristupite realizaciji usluge. Nakon završenog posla, možete da ocenite Vašeg profesionalca i podelite utiske o saradnji sa njim.