Photo

Nikolina Plavšić

Offline
Opis

Studentkinja sam Više škole strukovnih studija u Novom Sadu. Bavim se izradom seminarskih rardova nešto duže od 6 meseci. Kvalitetno izrađujem seminarske radove, maturske radove i sve ostale radove po dogovoru sa klijentima. Pišem sastave na svaku temu, uključujući i teme koje su vezane za književna dela. Izrađujem prezentacije i radove na bilo koju zadatu temu. Postoji mogućnost prepravke rada ukoliko klijent nije zadovoljan.

Ocenite Profesionalca

Profesionalca možete da ocenite ukoliko ste dobili bar jednu ponudu od njega.