Photo

Nataša Genčić

Offline
Opis

Master prof. književnosti i jezika 2015. godine masterirala sa prosečnom ocenom 9,3 na katedri za Srpsku književnost i jezik sa opštom književnošću FiIološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Imam višegodišnje radno iskustvo u osnovnim i srednjim školama, pisanju naučnoistraživačkih radova iz oblasti književnosti i jezika, mentorstvu sa učenicima i studentima i visokoocenjene i nagradjivane radove. Kvalitet, originalnost i temeljnost su odlike mojih usluga pisanja radova. Cena i vremenski rok variraju od parametra koje mi postavite i usluge koju tražite. Sve će biti otvoreno, precizno objašnjeno i bez izmena nakon obostranog dogovora. Izrada online, komuniciranje mejlom i telefonom, nije potreban nikakav lični kontakt.

Ocenite Profesionalca

Profesionalca možete da ocenite ukoliko ste dobili bar jednu ponudu od njega.