Photo

Doktori Ekonomije

Poslednji put viđen/a juče u 22:58
Opis

Pišite nam DIREKTNO na mejl: doktoriekonomije@gmail.com Dva doktora ekonomskih nauka sa državnog ekonomskog fakulteta, i saradnici naučnih časopisa nude vam stručnu pomoć u pisanju naučnih radova za domaće i strane fakultete. Naša uža specijalnost su radovi iz oblasti ekonomije i nauka koje pokrivaju srodne oblasti (menadžment, marketing, finansije, preduzetništvo i sl.). Ne ustručavajte se ni ako vam je potreban rad iz oblasti prava, sociologije, turizma, političkih nauka, medicine i drugih oblasti. Takođe imamo veliko iskustvo u pisanju doktorskih disertacija, ali i naučnih radova za časopise sa SCI liste. Jezici na kojima pišemo su srpski i engleski. Možete nam se obratiti i ako vam je potreban master rad, diplomski ili običan seminarski rad. Ponudićemo vam saradnju na obostrano zadovoljstvo, u dogovorenim rokovima. Saradnja podrazumeva i sve ispravke i dorade radova koje se NE naplaćuju dodatno. Isto tako, danas je za kvalitet i uspeh svakog rada neophodno da isti prođe softversku proveru. Tome smo posebno posvećeni, jer se svi radovi pišu kao potpuno originalni uz korišćenje brojne naučne literature. Pišite nam DIREKTNO na mejl: doktoriekonomije @ gmail. com (sve spojeno). Nemojte nam pisati ovde na portalu "U trenu" jer najpre vidimo mejl, da se ne bi desilo da vam ne odgovorimo na vreme... Svako dobro!

Ocenite Profesionalca

Profesionalca možete da ocenite ukoliko ste dobili bar jednu ponudu od njega.