Photo

Katarina Uzunovic

Offline
Opis

Zovem se Katarina Pantović. Po zanimanju sam master defektolog, reedukator psihomotorike, Marte Meo praktičar i Bazalni terapeut. Nudim usluge stimulacije ranog razvoja (kako dece sa smetnjama u razvoju,tako i dece redovne populacije iz rizičnih trudnoća),tretman fine motorike,grube motorike, poremećaja pažnje, tretman neujednačenosti tonusa, impulsivno sti, disleksije,disgrafije,ADHD-a, itd. Takođe nudim usluge procene psihomotornog razvoja deteta.

Ocenite Profesionalca

Profesionalca možete da ocenite ukoliko ste dobili bar jednu ponudu od njega.