Advokat | Nasledno pravo

Potrebna Vam je pravna pomoć? Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara!

Postoje četiri pretpostavke za nasleđivanje: 
1.smrt ostavioca
2.postojanje zaostavšine
3.postojanje naslednika
4.pravni osnov pozivanja na nasleđe

Nasledno pravo je sistem propisa koji regulise nasledno pravne odnose - prelazenje imovine sa ostavioca, posle njegove smrti,na naslednike. Pored zakona o nasledjivanju i Zakona o vanparnicnom postupku, kao osnovnih izvora naslednog prava, nasledno pravni odnosi regulisani su i dopunskim izvorima. Za nasleđivanje je potrebno ispuniti sva četiri uslova jer bez ostaviočeve smrti nema ko da se nasledi, bez postojanja zaostavštine nema šta da se nasledi, bez postojanja naslednika nema ko da nasledi, a bez pravnog osnova nema na osnovu čega da se nasledi. 

Povreda nužnog dela
Ako je svojim aktima za života (poklonima, simulovanim ugovorima ili testamentom), ostavilac povredio nasledna prava nužnih naslednika, ova lica mogu zahtevati nužni nasledni deo koji im po našem zakonu pripada. Ta prava se ostvaruju u okviru ostavinskog postupka ili posebnom tužbom pred parničnim sudom.

Testament
Ako želite da raspodelite imovinu u slučaju vaše smrti, da postavite naslednike, da uslovite prava naslednika, to isključivo možete uraditi u zakonskoj, testamentarnoj formi, u suprotnom, može se oboriti. Ostavinski postupak se u našem pravnom sistemu, po pravilu sprovodi u postupku koji se pokreće pred sudom, a završava pred javnim beležnikom (notarom). Tokom ostavinskog postupka, mogu se javiti mnoga sporna ili nesporna pravna pitanja, za čije rešenje se preporučuje angažman advokata. 

Ukoliko je i Vama potrebna pravna pomoć iz oblasti naslednog prava - Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite najbolju ponudu!

Kako sajt funkcioniše?

Pošaljite zahtev

Pošaljite zahtev

Kreirajte zahtev za uslugu koja Vam je potrebna! Zahtev će biti prosleđen svim registrovanim profesionalcima koji pružaju traženu uslugu!

Pogledajte ponude

Pogledajte ponude

Dobićete ponude od profesionalaca koji su slobodni kada Vama odgovara, motivisani i spremni da završe posao! Pogledajte cene njihovog rada, kao i ocene od prethodnih korisnika!

Angažujte profesionalca

Angažujte profesionalca

Izaberite! Angažujte profesionalca čija ponuda Vam najviše odgovara!