Advokat | Krivično pravo

Potrebna Vam je pravna pomoć? Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara!

Krivčno pravo je sistem zakonskim pravnih propisa kojim se utvrđuju uslovi za primenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih dela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uređenja određene države.

Oblasti krivičnog prava su:
•Krivična prijava
Krivična odgovornost pravnih lica
Nasilje u porodici
Neovlašćeno držanje opojnih droga
Nužna odbrana
Odlaganje krivičnog gonjenja
Oduzimanje vozačke dozvole
Oportunitet
Oštećeni kao supsidijarni tužilac
Postupci za izricanje kazni bez glavnog pretresa
Pretresanje stana i lica
Privremeno oduzimanje predmeta
Restorativna Pravda
Sitna krađa, utaja i prevara
Svedok saradnik
Ublažavanje kazne i granice ublažavanja kazne
Zastarelost

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć iz oblasti krivičnog prava - Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite najbolju ponudu!

Kako sajt funkcioniše?

Pošaljite zahtev

Pošaljite zahtev

Kreirajte zahtev za uslugu koja Vam je potrebna! Zahtev će biti prosleđen svim registrovanim profesionalcima koji pružaju traženu uslugu!

Pogledajte ponude

Pogledajte ponude

Dobićete ponude od profesionalaca koji su slobodni kada Vama odgovara, motivisani i spremni da završe posao! Pogledajte cene njihovog rada, kao i ocene od prethodnih korisnika!

Angažujte profesionalca

Angažujte profesionalca

Izaberite! Angažujte profesionalca čija ponuda Vam najviše odgovara!