Advokat | Krivično pravo

Potrebna Vam je pravna pomoć? Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara!

Krivčno pravo je sistem zakonskim pravnih propisa kojim se utvrđuju uslovi za primenu kazni i drugih krivičnih sankcija prema učiniocima krivičnih dela, a u cilju zaštite društvenog i ekonomskog uređenja određene države.

Oblasti krivičnog prava su:
•Krivična prijava
Krivična odgovornost pravnih lica
Nasilje u porodici
Neovlašćeno držanje opojnih droga
Nužna odbrana
Odlaganje krivičnog gonjenja
Oduzimanje vozačke dozvole
Oportunitet
Oštećeni kao supsidijarni tužilac
Postupci za izricanje kazni bez glavnog pretresa
Pretresanje stana i lica
Privremeno oduzimanje predmeta
Restorativna Pravda
Sitna krađa, utaja i prevara
Svedok saradnik
Ublažavanje kazne i granice ublažavanja kazne
Zastarelost

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć iz oblasti krivičnog prava - Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite najbolju ponudu!

Kako sajt funkcioniše?

Pošaljite zahtev

Pošaljite zahtev

Popunite kratak formular. Unesite informacije koje želite da profesionalci znaju. Zahtev će automatski biti prosleđen profesionalcima koji pružaju određenu uslugu.

Pogledajte ponude

Pogledajte ponude

Ubrzo pristižu ponude od profesionalaca koji su slobodni, motivisani i spremni da urade posao. Pogledajte njihove profile, cene rada, ocene i komentare prethodnih korisnika!

Angažujte profesionalca

Izaberite profesionalca

Izaberite pravog čoveka! Dogovorite se oko preostalih detalja i pristupite realizaciji usluge. Nakon završenog posla, možete da ocenite Vašeg profesionalca i podelite utiske o saradnji sa njim.