Advokat | Autorsko pravo

Potrebna Vam je pravna pomoć? Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara.

Autorsko pravo se sastoji iz dve komponente isključivih prava: moralnih (ličnih) prava i imovinskih prava.

Moralna prava su ona koja su vezana za ličnu povezanost autora sa svojim delom. Moralna prava se ne mogu prenositi na druga lica, a po autorovoj smrti se prava ne gase ni u jednom trenutku. U ovu grupu spadaju: pravo paterniteta, pravo na naznačenje imena autora,pravo objavljivanja, pravo na zaštitu integriteta dela, pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela.

Imovinska prava autora se odnose na privredno iskorišćavanje autorskog dela. Ova prava se mogu prenositi na druga lica. Nasleđuju posle autorove smrti i vremenski su ograničena na život autora i 70 godina nakon njegove smrti. U imovinska prava spadaju: pravo na umnožavanje, pravo na stavljanje primeraka dela u promet, pravo davanja primeraka dela u zakup, pravo izvođenja, pravo predstavljanja, pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja, pravo emitovanja, pravo reemitovanja, pravo na javno saopštavanje, pravo na prilagođavanje, aranžiranje i drugu izmenu dela, pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje, pravo javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć iz oblasti autorskog prava - Pošaljite Vaš zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite najbolju ponudu!

Kako sajt funkcioniše?

Pošaljite zahtev

Tražite besplatne ponude

Popunite kratak formular. Unesite informacije koje želite da profesionalci znaju. Zahtev će automatski biti prosleđen profesionalcima koji pružaju određenu uslugu.

Pogledajte ponude

Uporedite ponude

Ubrzo pristižu ponude od profesionalaca koji su slobodni, motivisani i spremni da urade posao. Pogledajte njihove profile, cene rada, ocene i komentare prethodnih korisnika!

Angažujte profesionalca

Izaberite najbolju

Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara! Dogovorite se i pristupite realizaciji usluge. Nakon završenog posla, možete da ocenite profesionalca i podelite utiske o saradnji.