Učenje stranog jezika - Kurs ili individualni časovi?

Učenje stranog jezika - Kurs ili individualni časovi?

Poznavanje stranog jezika je danas, pored želje, postala i nužnost. Kada listamo oglase za posao, možemo da primetimo da poslodavci, neretko, kao jedan od uslova navode poznavanje jednog ili više stranih jezika. Najčešće traženi je engleski jezik, što nas ne čudi s obzirom na njegovu rasprostranjenost i broj govornika u svetu. Za njim ne zaostaje ni nemački jezik, a zatim slede mađarski, italijanski, francuski, španski i ruski jezik. Ređe možemo primetiti potražnju za norveškim i japanskim jezikom. Što ih svakako, ne čine manje bitnim jezicima današnjice. Zaposleni se često susreću sa potrebom za boljim poznavanjem stranog jezika. Prema istraživanjima, od zaposlenih se najčešće traži da savladaju poslovni engleski jezik i nemački za početnike ili srednji nivo nemačkog jezika. Dok je za učenike, leto je idealno vreme da savladaju novi ili usavrše strani jezik koji govore, s obzirom da je školska godina privedena kraju. Časove treba održavati u onom intenzitetu i ritmu koji neće opterećivati učenika.

Ukoliko ste odlučili da je vreme da savladate ili usavršite strani jezik, sigurno Vam je palo na pamet pitanje: Da li započeti sa privatnim časovima ili upisati kurs jezika? Izdvajamo za vas nekoliko prednosti i mana svake opcije.

Individualni časovi:

- Termine časova možete da uskladite prema svojim obavezama, privatnim ili
poslovnim
- Vi birate tempo nastave, oblast na koju želite da se fokusirate ili onu koja Vam lošije
ide (konverzacija ili gramatika)
- Brže napredovanje u učenju jezika
- Nema osećaja „sramote“ ukoliko nešto ne znate (Što je čest slućaj prilikom časova u
grupi. Kod polaznika se javlja osećaj sramote ukoliko nešto nije savladao i ne želi da
pita profesora pred ostalim učenicima)
- Mogućnost online časova (takođe u terminima koji Vama odgovaraju)
- Što se tiče cene, individualni časovi su uglavnom skuplji na mesečnom nivou

Kurs stranog jezika:

- Fiksni termin održavanja časova, ne postoji mogućnost usklađivanja sa obavezama
polaznika
- Više interakcije i dinamike (rad u paru ili timu, igrice jezika, međusobna konverzacija)
- Koristi od grešaka drugih
- Osećaj „srama“ da pitamo nešto što nismo savladali u grupi
- Mogućnost održavanja online časova (ali takođe u fiksnom terminu)
- Manja posvećest svakom učeniku pojedinačno
- Cena je pristupačnija na mesečnom nivou

Pored ove dve opcije, postoji mogućnost individualnih kurseva jezika, koje održavaju škole jezika, kao i privatni profesori. U zavisnosti od Vaših obaveza, potreba i ciljeva, možete izabrati ono što Vama najviše odgovara. Od koristi Vam može biti portal utrenu.com gde možete da pošaljte zahtev, a zatim (na osnovu njega) dobijete ponude profesora (kao i škola jezika) koji drže časove engleskog, nemačkog, italijanskog, francuskog i brojnih drugih jezika. Na kraju možete da se odlučite za onu ponudu koja Vam najviše odgovara. Pored profesora jezika, na portalu možete pronaći profesore matematike, hemije, fizike, kao i iz drugih predmeta iz kojih učenicima mogu zatrebati privatni časovi.