Laboratorija u kući i mali naučnici? Moguće je

Pod parolom: „Ako odrastemo radoznali moći ćemo sve!“ pozivamo Vas da zajedno sa mališanima napravite laboratoriju u kući, i tako pokrenete radoznale umove da posmatraju, uviđaju, pretpostavljaju, proveravaju svoje hipoteze i donose zaključke.

Za početak, zajedno, u saradnji sa mališanima, odvojte jedan deo Vašeg prostora namenjenog isključivo nauci. To može biti mali kutak u uglu sobe, jedan stočić, polica...


Potom, opremite taj kutak da izgleda kao laboratorija. Donesite stare tegle (koje ćete prethodno oprati i skinuti nalepnice); staklene čaše različitog oblika; plastične posude; sodu-bikarbonu; ulje; sirće; so; sećer: prehrambene boje za kolače; papire; olovke; bojice; tempere; makaze; čačkalice; svećice; plastelin; šljokice; glitere... Rasporedite doneti materijal i napravite laboratoriju. Ukrasite zidove naučnim motivima.

Vreme je da u laboratoriju uđe i mali naučnik. Od starih belih košulja napravite naučne mantile. Od žice ili kartona, ili ukoliko već posedujete naočare bez stakala od plastike, i napravite zaštitne naočare. Napravite i identifikacione karice od papira – neka dete napiše svoje ime, ili ukoliko ne ume da piše, neka nacrta sebe, i zihernadlom zakačite za džep košulje.


S obzirom da je svakom naučniku potrebna beležnica gde unosi hipoteze i rezultate eksperimenata i Vaš mali naučnik bi trebalo da ima svoju. Nazovite ga „Dnevnik zapažanja“ i neka dete ukrasi korice istog, neka napiše svoje ime, nacrta svoj lik.

Potom obavite mali razgovor sa mališanom i doznajte koliko Vaše dete zna o nauci. Možete mu postaviti ovih pet pitanja: Šta je nauka?; Šta je to naučnik?; Da bi bio naučnik potrebno je...?; Šta su ekserimenti i koji je cilj ekserimenata?; Kada bi bio naučnik istraživao/la bih?; te dok ono odgovara Vi beležite njihove odgovore. Ideja je da ista pitanja postavite i na kraju vašeg zajedničkog projekta, a potom pročitajte na glas i zajedno uporedite napredak u saznanjima.


To priložite u Dnevnik zapažanja. Vreme je da se popuni i druga stranica. Neka dete nacrta rad na temu: „Ja kao naučnik“.

I vreme je za Vašu prvu aktivnost naučnika.

Pročitajte: Zabavni eksperimenti I.


Pripremila:
Svetlana Đorđević