Advokat | Porodično pravo

Potrebna Vam je pravna pomoć? Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara!

Brak je zakonom uredjena zajednica muškarca i žene, a može biti sklopljen samo slobodnim pristankom budućih bračnih drugova. Bračni drugovi (supružnici) su dužni da vode zajednički život i da se uzajamno poštuju i pomažu, nezavisni su u izboru rada i zanimanja, sporazumno odredjuju mesto stanovanja i odlučuju o vodjenju zajedničkog domaćinstva. Takodje su dužni da se uzajamno izdržavaju, imovina supružnika može biti zajednička i posebna, a svoje imovinske odnose supružnici mogu urediti i bračnim ugovorom.

Bračno pravo se bavi odnosom supružnika za vreme trajanja i nakon prestanka braka, prevashodno pravnim postupcima vezanim za razvod i poništaj brak.

Bračno pravo se bavi svim pitanjima vezanim za razvod braka, što podrazumeva postupke sporazumnog razvoda i razvod braka po tužbi supružnika.
Uz razvod braka se vodi računa i o raspodeli imovine supružnika, kao i o ostvarenju roditeljskih prava. 

Postupci povodom očinstva i materinstva 
Utvrđivanje i osporavanje očinstva i materinstva dovodi do promene u pravnim činjenicama od kojih naknadno zavisi niz drugih pravnih i životnih pitanja. Sam postupak je skoro nemoguće sprovesti bez pravne asistencije.

Izdržavanje
Jedan od neizostavnih segmenata porodičnog prava je i izdržavanje (alimentacioni odnosi). 
Ako osobi po zakonu pripada pravo na izdržavanje, neplaćanje izdržavanja predstavlja krivično delo po našem pravu.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć iz oblasti porodičnog prava - Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite najbolju ponudu!

Kako sajt funkcioniše?

Pošaljite zahtev

Pošaljite zahtev

Popunite kratak formular. Unesite informacije koje želite da profesionalci znaju. Zahtev će automatski biti prosleđen profesionalcima koji pružaju određenu uslugu.

Pogledajte ponude

Pogledajte ponude

Ubrzo pristižu ponude od profesionalaca koji su slobodni, motivisani i spremni da urade posao. Pogledajte njihove profile, cene rada, ocene i komentare prethodnih korisnika!

Angažujte profesionalca

Izaberite profesionalca

Izaberite pravog čoveka! Dogovorite se oko preostalih detalja i pristupite realizaciji usluge. Nakon završenog posla, možete da ocenite Vašeg profesionalca i podelite utiske o saradnji sa njim.