Advokat | Građansko pravo

Potrebna Vam je pravna pomoć? Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara!

Građansko pravo predstavlja skup pravnih normi kojima se regulišu različiti odnosi prava, i to: imovinski odnosilična neimovinska prava pravni položaj subjekata u imovinskim ili neimovinskim odnosima

 Imovinski odnosi su vrsta društvenih odnosa koji nastaju povodom prenosa ili razmene dobara iz imovine jednog pravnog subjekta u imovinu drugog pravnog subjekta. Imovinski odnosi veoma su brojni i raznovrsni i zajednička im je karakteristika zadovoljavanje ekonomskih interesa subjekata koji učestvuju u njima.

• Lična neimovinska prava su samo ona prava za čiju se povredu može tražiti imovinska nadoknada. Posebnu grupu prava vezanih za ličnost čine autorska i pronalazačka prava. Ovim pravima štite se rezultati intelektualnog rada.

• Građansko pravo sadrži norme kojima se uređuju pitanja pravnog položaja subjekata u imovinskim ili neimovinskim odnosima koji su predmet građanskog prava.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć iz oblasti građanskog prava - Pošaljite Vaš zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite najbolju ponudu!

Kako sajt funkcioniše?

Pošaljite zahtev

Pošaljite zahtev

Popunite kratak formular. Unesite informacije koje želite da profesionalci znaju. Zahtev će automatski biti prosleđen profesionalcima koji pružaju određenu uslugu.

Pogledajte ponude

Pogledajte ponude

Ubrzo pristižu ponude od profesionalaca koji su slobodni, motivisani i spremni da urade posao. Pogledajte njihove profile, cene rada, ocene i komentare prethodnih korisnika!

Angažujte profesionalca

Izaberite profesionalca

Izaberite pravog čoveka! Dogovorite se oko preostalih detalja i pristupite realizaciji usluge. Nakon završenog posla, možete da ocenite Vašeg profesionalca i podelite utiske o saradnji sa njim.