Advokat | Autorsko pravo

Potrebna Vam je pravna pomoć? Pošaljite zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite ponudu koja Vam najviše odgovara.

Autorsko pravo se sastoji iz dve komponente isključivih prava: moralnih (ličnih) prava i imovinskih prava.

Moralna prava su ona koja su vezana za ličnu povezanost autora sa svojim delom. Moralna prava se ne mogu prenositi na druga lica, a po autorovoj smrti se prava ne gase ni u jednom trenutku. U ovu grupu spadaju: pravo paterniteta, pravo na naznačenje imena autora,pravo objavljivanja, pravo na zaštitu integriteta dela, pravo na suprotstavljanje nedostojnom iskorišćavanju dela.

Imovinska prava autora se odnose na privredno iskorišćavanje autorskog dela. Ova prava se mogu prenositi na druga lica. Nasleđuju posle autorove smrti i vremenski su ograničena na život autora i 70 godina nakon njegove smrti. U imovinska prava spadaju: pravo na umnožavanje, pravo na stavljanje primeraka dela u promet, pravo davanja primeraka dela u zakup, pravo izvođenja, pravo predstavljanja, pravo prenošenja izvođenja ili predstavljanja, pravo emitovanja, pravo reemitovanja, pravo na javno saopštavanje, pravo na prilagođavanje, aranžiranje i drugu izmenu dela, pravo javnog saopštavanja dela koje se emituje, pravo javnog saopštavanja dela sa nosača zvuka ili slike.

Ukoliko Vam je potrebna pravna pomoć iz oblasti autorskog prava - Pošaljite Vaš zahtev i pogledajte ponude, kao i profile advokata. Izaberite najbolju ponudu!

Kako sajt funkcioniše?

Pošaljite zahtev

Pošaljite zahtev

Kreirajte zahtev za uslugu koja Vam je potrebna! Zahtev će biti prosleđen svim registrovanim profesionalcima koji pružaju traženu uslugu!

Pogledajte ponude

Pogledajte ponude

Dobićete ponude od profesionalaca koji su slobodni kada Vama odgovara, motivisani i spremni da završe posao! Pogledajte cene njihovog rada, kao i ocene od prethodnih korisnika!

Angažujte profesionalca

Angažujte profesionalca

Izaberite! Angažujte profesionalca čija ponuda Vam najviše odgovara!